Welkom bij Groen Management & Advies

Het gezicht achter Groen Management & Advies is Udo Groen.

GMA wordt regelmatig ingeschakeld voor organisatievragen die meervoudig en strategisch van aard zijn, bijv. blijkend uit:
- de inhoudelijke kern van de vraag moet nog worden ontrafeld
- het betreft meerdere disciplines binnen de organisatie, en vaak ook de samenwerking met andere organisaties
- er worden meerdere 'lagen' tegelijk geraakt; het samenspel van de inhoud, de besturing en de psychologische aspecten


De ingang hiervoor kan velerlei zijn, bijvoorbeeld:
- besturing / governance
- strategie-implementatie
- organisatie-advies
- ketenvraagstukken
- management van en met ICT
- tijdelijk bestuur / management
- toezichthoudende rollen


Contactgegevens Udo Groen:

mobiel 06 1902 7639
email udogroen@gmail.com of info@g-ma.nl